Επικοινωνία

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΣΒΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ο.Λ.Σ.Α.)


Διεύθυνση: Κιάφας 9 Τ.Κ.: 10678 Αθήνα, 
Τηλ./Fax: 210 3847016